Strona 1 z 1

Ankieta dla pilotów i przewodników

: 4 lut 2018, o 20:21
autor: Beskid
Ministerstwo Sportu i Turystyki bada rynek usług pilotażu i przewodnictwa.

Jak podaje tur-info.pl z inicjatywy MSiT zostały podjęte badania rynku pracy przewodników i pilotów wycieczek, a ich przeprowadzenie i sporządzenie raportu powierzono pracownikom Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Diagnoza rynku pracy będzie zawierała ocenę podaży i popytu na tym rynku, ocenę jego liczebności i jakości kadr, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania środowiska przewodników i pilotów wpisem kwalifikacji przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zainteresowania uzyskaniem certyfikatu z identyfikacją poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Przedmiotowa diagnoza będzie też obejmować zagadnienia, związane z charakterystyką pracodawców przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz określeniem zapotrzebowania na usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców odnośnie ich kwalifikacji, a także ocenę zróżnicowania popytu na usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w czasie (sezonowość) i w przestrzeni (tj. wg regionów). Wyniki badań posłużą do sporządzenia rekomendacji dla Ministerstwa odnośnie modyfikowania systemu obsługi turystów z uwzględnieniem istotnych potrzeb środowiska przewodników i pilotów.

Powyższa ankieta tutaj: http://www.ankietaguide.pl/

Ankieta dla pilotów i przewodników

: 4 lut 2018, o 23:24
autor: Comen
Nie mieliśmy tu czegoś podobnego ostatnio na tapecie?

Ankieta dla pilotów i przewodników

: 5 lut 2018, o 11:59
autor: Beskid
Być może w zeszłym roku, ale nie jestem pewien, czy z ministerstwa. To badanie jest ze stycznia br.

Ankieta dla pilotów i przewodników

: 6 lut 2018, o 20:28
autor: gar
Szkoda, że ankieta jest źle przygotowana (pytania 7 i 10 oraz zestaw pytań 15 - 17) i z błędami (błąd gramatyczny w pytaniu nr 15 jeśli dobrze pamiętam)